Mahjong Het Terras

Mahjong is een spel waarbij kennis, tactiek, inzicht en geluk een rol spelen.

Ben je bekend met Mahjong en wil je meespelen in een club? Dan ben je  vanaf donderdag 12 september (19.25 – 21.45 uur) welkom in dorpshuis Het Terras.
Meer informatie en/of aanmelden via: mahjong.terras@gmail.com