Cursus Bridge in Dorpshuis Het Terras

Na jaren lang voor de klas te hebben gestaan geeft Doke Roozen  bridge les bij ons in het Dorpshuis het Terras op vrijdagmiddag van 13.00 – 15.30 u. 

Contact bel Doke Roozen 06 51421267 

Email dokeroozen@gmail.com

 

Bridge is een kaartspel dat ook onder de noemer denksport geplaatst kan worden. In duplicaatbridge is bewust gestreefd naar het zoveel mogelijk uitschakelen van de factor ‘geluk’ als uitkomstbepalend. Het spel vereist concentratie, geheugen en logisch denken en goede samenwerking tussen partners. Bridgen bestaat uit twee delen, het bieden en het spelen.

Het spel wordt gespeeld met 52 kaarten. Zij worden een voor een gedeeld, te beginnen bij de speler links van de gever, met de klok mee tot iedere speler 13 kaarten bezit.

Het wordt gespeeld door vier personen. Aan iedere speler wordt een windrichting W,N,O, of Z toegekend. NZ spelen samen en vormen een partnership, en ze spelen tegen OW, die ook samenspelen en een partnership zijn.

Het partnership kan ad hoc zijn, alleen voor deze wedstrijd, maar over het algemeen hebben de kaartspelers vaste partners, die in het algemeen jaren (soms vele tientallen jaren) samen spelen. De spelers zien elkaars kaarten niet. Een goed paar begrijpt elkaar en vertrouwt elkaar, zodat ze effectief kunnen bieden en tot een ‘contract’ komen. 

Na het bieden wordt gespeeld, waarbij ieder paar zo veel mogelijk slagen probeert te maken.