Mahjong in Het Terras Santpoort Noord

Mahjong is een spel waarbij kennis, tactiek, inzicht en geluk een rol spelen.

Ben je bekend met dit spel en wil je meespelen in een club? Dan ben je  elke donderdag  (19.25 – 21.45 uur) welkom in dorpshuis Het Terras.

Meer informatie en/of aanmelden via: mahjong.terras@gmail.com

 

Mahjong Het terras
Mahjong Het terras

Er wordt gespeeld volgens de MCR (=Mahjong Competitie Regel), de officiële regel die de Mahjong Bond hanteert.

Het Terras is geen club/vereniging en is geen lid van de Mahjongbond, maar er wordt wel volgens de MCR-regels gespeeld.

Het spel is spelenderwijs bij Het Terras te leren onder begeleiding.

Voor zelfstudie is er cursusmateriaal en zijn er cursusboeken te leen bij Het Terras.

Bijna elke volwassen Chinees speelt dit spel. Ook in Japan, Korea, de Filipijnen en Taiwan wordt dit gespeeld, evenals – maar in veel mindere mate – de westerse wereld. De regels kunnen van plaats tot plaats variëren.

In Nederland bestaat sinds 2004 de Nederlandse Mahjong Bond, die betrokken is bij de organisatie van tal van toernooien. Van oudsher werden daarbij de Nederlandse Toernooi Spelregels (NTS) aangehouden; evenals de regels van De Rode Draak, een variant op de klassieke Chinese regels. Maar de laatste jaren zijn vooral de moderne Chinese en Japanse varianten sterk in opmars, zoals in Hongkong, Riichi en de nieuwe internationale Mahjong Competitie Regels (MCR), ook wel “Chinees Officieel” genoemd. In Suriname is de lokale variant matjok zeer populair.