Koppel Klaverjassen

Klaverjassen Het Terras
Contact: Piet Hoogsteder tel. 06 23422767

Iedere vrijdagmiddag van 13:30-16:30 wordt er door leden en niet leden geklaverjast in ons Dorpshuis “Het Terras” 

Leden betalen €2,00 en niet-leden €3,00 per keer. Entree wordt gebruikt voor zaalhuur en voor meer info kunt U contact opnemen met de coördinator :
Ans Valk     : valkaj6@gmail.com    :  06-40285064

Het kaartspel dat gespeeld wordt door vier personen in twee paren. De twee tegenover elkaar zittende personen vormen een team. Het gaat dus om twee tegen twee. In Frankrijk en Noord-Amerika zijn vergelijkbare spellen bekend onder respectievelijk de namen Belote en Tarbish. De Nederlandse naam is afgeleid van het oude begrip jas, dat staat voor de boer als hoogste troef. (Denk aan de Franse term ‘jacques’ voor ‘boer’.) Hoewel klaverjassen doorgaans met vier spelers wordt gespeeld, bestaan er ook varianten die gespeeld worden door twee, drie of vijf personen.

De naam klaverjassen is vroeger ook gebruikt voor een ander kaartspel, het vijfhonderden.

In dit spel worden ook competities opgezet waarbij om prijzen wordt gespeeld.