Numismatische Kring Kennemerland - Gebruikers Dorpshuis Het Terras

Iedere derde maandag van september t/m april heeft de vereniging Numismatische Kring
Kennemerland (NKK) haar clubavond van 19.00 uur tot 22.00 uur in Dorpshuis Het Terras.
Het is een gezellige clubavond voor leden en gasten, met als vast onderdeel een veiling,
zo nu en dan een spreker en soms een loterij met aantrekkelijke prijzen in de pauze. Op
deze avonden heeft een handelaar een aantal tafels bezet met een uitgebreide sortering
van munten, bankbiljetten en accessoires. Het is op deze avonden mogelijk om uw
overtollige munten enz. te verkopen of te ruilen.
Bent u verzamelaar van oude of hedendaagse munten, penningen en of bankbiljetten en
regelmatig op zoek naar een aanvulling voor uw verzameling, dan bieden wij u daartoe op
deze muntenavonden de gelegenheid. Ook komt u in contact met andere verzamelaars.
Door het uitwisselen van kennis en de mogelijkheid om te ruilen, nieuwe aankopen te
doen, etc. krijgt uw verzameling meer waarde en kan dit voorkomen dat een enthousiast
begonnen verzameling in de linnenkast verdwijnt.
De contributie bedraagt €17,50 per seizoen. Om voor deelname aan de officiële veiling in
aanmerking te komen is het nodig om lid van onze muntenclub te zijn, eenvoudig te
realiseren met het invullen van een aanmeldingsformulier (E-mail:engbert.vos@quicknet.nl).
Vragen? Bel Mario ten Wolde, voorzitter (06-31500161) nkk-haarlem@hotmail.com
of
Engbert Vos, secretaris (06-37615418) engbert.vos@quicknet.nl